Thursday, 9 July 2009

NB 6.7 - следващата итерация

Ето, че повече от седмица измина откакто излезе новата версия (6.7) на любимото IDE и вече е време за малко впечатления. Не съм се ровил надълбоко, но новости могат да се открият и на повърхността - при изпълнение на тривиални задачи, като създаването на нов проект например.
Ще спомена само какво ми се наби на очи при бърз поглед върху средата.
При създаване на нов проект, първоначално всички категории са дезактивирани. Това означава, че преди не е работено по проект от тази категория и за да се активиря тя, просто се натиска бутона за следващата стъпка. Според мен това е новост свързана с платформата, която има общо с повишена ефективнаост при използване на паметта.
Друга видима разлика е вкарване на поддръжката на maven проектите в ядрото (вместо да се тегли като плъгин) , като заедно с това тук е разширен и списъка с категориите:

Още нещо, което от скоро е хит сред разработчиците в общността - Project KENAI. Това е поддържана от (все още) SUN Microsystems услуга за взаимопомощ между разработчици и подслоняване на проекти (друга аналогична инициатива е Google Code). Интеграцията с NetBeans прави използването на услугата естествена част от процеса на разработка. Може да се намери в собствено подменю в менюто "Team".
Трябва да се отбележи, че версия на средата за новата версия на JavaFX (1.2) ще се появи малко по-късно като добавка, поради закъснение при хората от JavaFX.
За сега толкова. В очакване на седмата версия, скоро може заедно да хвърлим едно око на платформата на IDE-то, като отворим капака и надзърнем в непрекъснато развиващото се API.